Kezdőlap

Tudnivalók

Tanulói információ

Oktatás

Képek-videók

ECDL

Diáksarok

A projekt rövid ismertetése

Az intézményünkben folyó szakmai képzésben részt vevő tanulók nyári szakmai gyakorlatát valósítottuk meg Németországban.

A projekt a tanulók számára kiírt pályázattal kezdődött. Ezt követően kiválasztottuk a felkészítésre alkalmas tanulókat. A nyelvi, szaknyelvi, szakmai felkészítés után választottuk ki azt a hat tanulót, aki részt vesz a gyakorlaton. A kedvezményezettek kulturális, lélektani felkészítésen vettek rész. Megismerték a gyakorlóhelyük környezetét, a vidék szokásait.

A KJR titkára, Richard Maier úr segítségével tudtunk biztosítani a hat tanuló részére gyakorlóhelyeket.

Az alábbi fogadó intézményekben kerültek tanulóink elhelyezésre:

Ø      Guggenberger családnál Dobos Benjamin növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó (OKJ 31 521 20 0010 31 04) tanuló. Feladata a gabona szállítása, betárolása, tarlóhántás, spárga mechanikus gyomirtása, gépek, berendezések karbantartása, javítása volt.

Ø      Thomas Sagstetter családnál Aholfingban Gyenes Bálint növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó (OKJ 31 521 20 0010 31 04) tanuló a gabona, burgonya szállítását, burgonya betakarítását, manipulálását, cukorrépa mechanikus gyomirtását végezte.

Ø      A neukircheni lovardában a Schober családnál Bojsza Julianna lótartó és -tenyésztő tanuló (OKJ 31 621 04 0000 00 00) a lótenyésztési istállómunkák mellett a lovak fel- és lenyergelését végezte a lovagolni tanulók részére. Részt vett tereplovagláson és lovaglásoktatásban is.

Ø      A aiterhofeni Murrer Hotelben Oláh Vivien panziós - falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. Vivien nagyobbrészt a szobák szervizelését végezte, de dolgozott a konyhában is, ahol az alapanyagok előkészítése, salátatálak készítését végezte.

Ø      A Straubingi Landshuter Hof Hotelben Gál István panziós - falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. István feladata a konyhában az alapanyagok előkészítése, salátatálak, köretek, egyszerűbb ételek készítése volt.

Ø      A Neukircheni Reiterhof Hotelben Nagy Eszter panziós - falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. Eszter feladata a konyhában az alapanyagok előkészítése, salátatálak köretek készítése, asztalok terítése és az ételek felszolgálása volt.

A kiutazó kedvezményezettek közül (Bojsza Juliannát kivéve) mindenki hátrányos helyzetű. A nyári szakmai gyakorlat 8 hetes ideje alatt a program fentiekben leírt jelentőségét tovább erősíti az a tény, hogy a sikeresen pályázó diákjaink családi hátterük és szociális helyzetük következtében először jutnak el külföldre és elmondásuk szerint nem tudják, hogy lesz-e még ilyen alkalmuk ilyen programban ilyen ismeretanyagra szert tenni.

A növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakterületen tanulók ismerjék meg a gabona-, burgonya-, spárga-, szálastakarmány-termesztésben alkalmazott gépek üzemeltetését, karbantartását. A gabona-, burgonya-, szálastakarmányok tárolásának technológiáját és a szükséges gépek kezelését és karbantartását.

A lótartó és -tenyésztő szakmában tanuló ismerje meg a lótenyésztésben alkalmazott tartástechnológiát, az állatok takarmányozását, ápolását, az istállórend kialakítását, továbbá egyéb járulékos feladatokat.

A panziós - falusi vendéglátó tanulók ismerjék meg a vendéglátó egységekben végzendő feladatokat és a konyhában végzendő feladatok közül az alapanyagok előkészítését, salátatálak, köretek készítését és a konyharend kialakítását. Kiemelt figyelmet fordítva a táj jellegéből adódó, tájjellegű ételek, szokások, hagyományok megismerésére.

A tanulókat 2009.06.21-én az iskolánk kisbuszával szállítottunk ki a gyakorlat helyére. A gyakorlatot 2009.06.22-én kezdték meg a tanulók. A tutorálási és kulturális programok szervezését Faludi László és Király Tibor kísérő tanárok végezték és 2009.07.05-án és 2009.08.02-án váltották egymást. A monitoring látogatáson 2009.07.31-2009.08.03. közötti időpontban Sótér Vilmos, Sótérné Oláh Ildikó és Lénárt László vettek részt. Meggyőződtek arról, hogy a tanulók elhelyezése, ellátása és a szakmai gyakorlat feltételei az előzetes megállapodásnak megfelelően történt. A gyakorlat végén 2009.08.15-én az iskolánk kisbuszával szállítottuk haza a tanulókat.

A mentorokkal történt értékelés alapján elmondhatjuk, hogy tanulóink munkavégzésben, munkafegyelemben, szakmai ismeretek és készségek fejlődése tekintetében teljesítették a kívánalmakat. Tanulóinknak nem voltak kommunikációs nehézségei és ebből következően az önálló munkavégzés és problémamegoldó készség tekintetében teljesítették a kívánalmakat. A mentorok véleménye alapján minden tanuló sokat fejlődött a gyakorlat ideje alatt. Oláh Vivient a Murrer Hotelba visszavárják dolgozni! Ez nem kis elismerés a tanulónk számára. Az intézmény többi tanulói részére is motiváló hatású ez a gyakorlat. A gyakorlaton megismert új technológiák, megismert ételek, módszerek a tanórákon a többi tanuló számára is ismertetésre kerülnek. A monitoring látogatáson részt vett tanárok is sok új dologgal ismerkedtek meg. Ennek alapján a kitűzött céljainkat teljesítettük.

A projektben Filkor Lajos projekt vezetőként, Bakosné Solymosi Annamária gazdasági vezetőként, Király Tibor kapcsolattartó-, kísérő- és felkészítő tanárként, Faludi László kísérő- és felkészítő tanárként, Királyné Bartus Nikoletta, Lőrikné Kovács Nikoletta, Ispán Lászlóné, Gyulavári Zoltán, Véghné Turányi Éva felkészítő tanárokként vettek részt.

< Vissza