Kezdőlap

Tudnivalók

Tanulói információ

Oktatás

Képek-videók

ECDL

Diáksarok

Ökoiskola

 

A magyarországi ökoiskolák hálózata 2000-ben egy nemzetközi hálózat részeként, az OKI, a KvVM és az OM együttműködésével és támogatásával jött létre. A részvétel feltétele, hogy egy részletes kritériumrendszer elvárásainak teljesítését célul tűzik ki, és törekednek annak elérésére.

            Az ideális intézmény minden részletében tudatosan alakítja a saját megjelenését, arculatát és egész működését. Nemcsak a dokumentumainak (pedagógiai program, helyi tanterv) tartalmában érvényesíti a környezeti nevelést, hanem a módszertani kultúrája, a nevelési helyszínek megválasztása is eltér a szokványostól.

            Személyi feltételei között fontos a minden területet képviselő környezeti nevelési munkaközösség. Ezen túlmenően, a speciális arculat kialakítása csak valamennyi pedagógus és technikai dolgozó egyetértésével és részvételével, és a diákok demokratikus részvételével valósulhat meg.

            Az ökoiskola figyelmet fordít a tanításon kívüli programokra is. Kiterjedt kapcsolatokat ápol más iskolákkal, szakmai és társadalmi szervezetekkel. „Figyel a világra”, a legközelebbi és a globális jelenségekre, eseményekre is. Az intézmény egész épülete, műszaki infrastruktúrája, működése, anyag- és energiafelhasználása a környezetbarát megoldásokkal példamutatóvá válhat mind a tagjai, mind társadalmi környezete számára.