Kezdőlap

Tudnivalók

Tanulói információ

Oktatás

Képek-videók

ECDL

Diáksarok

Tisztelt Támogatóink!

Értesítem támogatóinkat, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felhasználásáról szóló nyilatkozatuk érvényesnek minősül, mivel egyesületünk megfelel a törvényben előírt feltételeknek.

Az összeg kiutalását az állami adóhatóság teljesítette, miután a törvényi feltételek meglétét sikeresen igazoltuk. A felajánlott összeget a korábbi éveknek megfelelően az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítjuk.

Az Önöket ért kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérem.

Tisztelettel:

Faludi László elnök

 

Ez történt a Tiborc Egyesület 10 éve alatt…

  

Egyesületünket a Tiborc Egyesület a Diákokkal a Diákokért (röviden: TEDD Egyesület) a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény) hozta létre egy magánszemély - Szentpéteri Béláné Mária néni - által adományozott alaptőkével 1999. március 9-én.

Egyesületünk cégbíróság által bejegyzett civil szervezet, amely 2009 februárjától már közhasznúként tevékenykedik.

Az egyesület alapszabálya értelmében a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjainak támogatására hivatott, a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése és az iskola diáksága által szervezett programok támogatása a legfőbb feladata.

Tagjaink és tisztségviselőink az egyesület működésével kapcsolatos tevékenységüket önszorgalomból és meggyőződéssel végzik a közös célok érdekében.

Az alapítás 10. évfordulója alkalmából tiszteletbeli tagjainknak emléklapot adományozunk: elsősorban Szentpéteri Klárának (alapítónk, Mária néni lányának, aki jelentős adományával járult hozzá az egyesület megalapításához), valamint az iskolánkból időközben eltávozott pedagógusainknak, akik az egyesület életében tevékenyen részt vettek.

Tanulóink nagy százaléka családi, anyagi vagy egyéb más okok miatt hátrányos helyzetű. Legtöbbjük számára nyári üdülésre, kikapcsolódásra, táborozásra csak az egyesületen keresztül nyílik lehetőség.

A törzstőke éves kamatából esélyegyenlőségi szakosztályunk minden tanév végén pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. Számos tanuló kapott már így kisebb-nagyobb anyagi segítséget tanulmányai folytatásához.

Az évek során sok lipthays rendezvényt támogattunk és szerveztünk, többek között: a ballagást, szalagavatót, karácsonyi ünnepélyt, farsangi bált, palántaavatót, európai uniós napot, magyar kultúra napját, a Nemzetközi Agrár Diáktalálkozót, jótékonysági bált, disznótort.

Tanulóink tanulmányi versenyre történő nevezési díjait is finanszíroztuk.

Nemzetközi kapcsolataink széleskörűek, sport, kulturális és szakmai csereutakat valósítunk meg a csehországi bystřicei, a szlovákiai ipolysági hasonló képzési szerkezetű szakintézményekkel. A straubingi Ifjúsági Körrel aktív kapcsolatban állunk, segítjük diákjaink kétévenkénti németországi kirándulását.

Közhasznú szervezetünk jogosult a SZJA 1 %-ának felhasználására, az elmúlt évek során több mint 1,5 millió forintot kaptunk támogatóinktól. Továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat, amelyet kiemelt feladatunkra a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók támogatására fordítunk: Adószámunk: 19161309-1-12

 

                                                                                                       Faludi László

a Tiborc Egyesület elnöke