Bemutatkozás

AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS SZAKMAI BEMUTATÁSA

Szervezeti és képzési múlt

A Nógrád megyei szécsényi székhelyű Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1946-tól képez szakembereket iskolarendszerben a térség gazdasági és társadalmi igényeinek megfelelően. Jelenleg a megye egyedüli mezőgazdasági szakképző iskolája, fenntartó 2013.08.01-től a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az intézmény minden időszakban kereste azokat a képzési szinteket, amelyek által a végzettek elhelyezkedése, szakmai boldogulása realizálódik.

FONTOS JELLEMZŐINK:

•A megyében egyedüli agrár- és élelmiszeripari képzést folytató

intézmény vagyunk.

•Fenntartónk az Agrárminisztérium.

•Duális képzés.

•Külföldi szakmai és kulturális kapcsolatok.

•Megújuló energiák használata, biomassza, napelemek.

•86 hektáros tangazdaság (170 focipálya mérete!!)

•Állattartó telep.

•Autósiskola, tanműhely, géppark.

•Tankonyha, tanpékség, tancukrászat

Iskolánk “ökoiskola” minősítéssel rendelkezik!

Erről bővebben ide kattintva olvashatsz:
Mi is az az ökoiskola? | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (gov.hu)
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

 

Filkor Lajos Igazgató Úr Dr. Nagy István Agrárminiszterrel

A képzések szakterületeihez illeszkedő egyéb szakmai tevékenységek

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó szakképző iskola. Az összterületünk nagyobb része szántó, ahol főleg ipari növényeket termesztünk, elsősorban értékesítésre. Fő növényünk a héj nélküli olajtökmag, amit exportálunk, hiszen gyógyszeripari alapanyag. Ezenkívül napraforgó, valamint őszi káposzta repce. A mai reformélelmiszer és gyógyszeripar alapanyagairól van szó, hiszen ezek a növények nagyrészt telítetlen zsírsavakat tartalmaznak.

A terület kisebb része kaszáló és legelő, amiről a betakarított takarmányt az állatállományunk nevelésére takarmányozására, rosszabb minőség esetén a tanműhelyünk fűtésére használunk az energetikai biomassza hasznosítási projektünkön belül. Van brikettáló gépünk, faapríték készítőnk és biomassza kazánokkal is rendelkezünk.

Állatállományunkat folyamatosan fejlesztjük, célunk az, hogy a jelenlegi támogatási rendszert maximálisan ki tudjuk használni. 15 tehén, plusz a szaporulata, egy Charolais tenyészbika, valamint közel 70 anyajuh szaporulatával a jelenlegi állomány. Ezenkívül más állataink is vannak, amit a szakmai és vizsgakövetelmény előír. Lovak, sertések, baromfi és nyúl kisebb volumenben.

Felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységek:

  • Komplex vizsgák szervezése, lebonyolítása
  • Képzési programok elkészítése, előminősítése, engedélyeztetése
  • Minőségbiztosítási keretrendszer működtetése


KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

A “MINDEN EMBERBEN VAN ÉRTÉK” alapgondolatából vezethető le az intézmény létezésének célja. Miszerint: az intézmény közösségének légköre, jellege, lehetőségei biztosítják tanulóinkban az értékek feltárhatóságát, kibontakoztathatóságát, a konstruktív életvezetés képességének kialakíthatóságát, az egyén, a közösség és a társadalom számára. 

A kistérség, a megye és a tágabb térség részeként a vidéki környezetünk igényét kifejező különböző képzéseket folytató oktatási intézményként a különböző tagozatok és képzési szintek közötti átjárhatósággal nappali tagozaton 14-22 éves korig lehetőséget nyújtunk középiskolai tanulmányokra, középfokú és akkreditált felsőfokú szakmai képzésre, továbbá felnőttek részére iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzést biztosítunk.

Azon munkálkodunk, hogy a hozzánk jelentkező diákok felismerjék a munkavégzés fontosságát, elsajátítsák a mezőgazdasági munka különböző fázisait. Intézményünk tanít, gazdálkodik, miközben munkára nevel. Ahogy az Igazgató Úr gondolatait idézzük, munkára nevelni csak munkavégzés közben lehet. Diákjaink aktívan bekapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységek különböző folyamatába. A szakoktatók vezetésével részt vesznek az éppen aktuális munkákban, legyen az akár állattartással vagy földműveléssel kapcsolatos.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok megszűnése a gyakorlati képzés területén új helyzetet teremtett az iskola számára. Előbb 72 hektáron, majd a kibővített 86 hektárnyi területen kezdtek el gazdálkodni.

Célunk, hogy minél többféle növénykultúrát, állatfajt megismerjenek a diákok. A növénytermesztésben aktívan bekapcsolódnak a különböző technológiai eljárásokba. Részt vesznek a talajelőkészítésben, vetésben, növényvédelemben, betakarításban, a talaj tápanyag utánpótlásában, a termények raktározásában, így megismerik a termelési folyamat egész vertikumát. Így sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket, amit később önálló gazdálkodóként hasznosítani tudnak. Több diákunk a tanulmányaik befejezését követően megmarad a szakmájában.

Azon túl, hogy a fiatalok testközelből megismerjék a termelést, abból aktívan kivegyék a részüket, az iskola számára az is fontos, hogy a bevétel magasabb legyen az önköltségnél, hiszen saját jövedelméből tud fejleszteni, új gépeket vásárolni, de jut az iskola épületének a fejlesztésére is.

A 9. évfolyamon minden tanuló az iskolában végzi a kötelezően előírt szakmai gyakorlatot. Az évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt követően a duális képzés keretében szerződést kötnek a gazdákkal, vagy az iskolával. Az intézménnyel 70 diáknak van szerződése. Szorgalmi időszakban és a nyári szünetben a szakmai gyakorlatukat a gazdáknál, az iskola gazdaságában végzik. A tanulók a munkájukért fizetést kapnak.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.