Iskolatörténet

A névadóról

Báró Kisfaludi és Lubellei Lipthay Béla 1892. május 28-án született a bánáti Lovrinban fõnemesi család gyermekeként. Tanulmányait Bécsben és Zürichben végezte. Az Elsõ Világháborút elejétõl a végéig frontszolgálatban töltötte. 1918. november 30-án feleségül vette Odescalchi Eugeniet.

1920-tól szabadidejét a lepkék tudományos tanulmányozásának szentelte. Kutatási területe a Bánát és Déli-Kárpátok magashegységei. Szakmai munkája során kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki és 40 ezer darabos gyûjteményt állított össze.

1944-ben családjával együtt áttelepült Magyarországra és megvásárolta a szécsényi Forgách-kastélyt. 1950-ben alkalmazottként elhelyezkedett a balassagyarmati Palóc Múzeumben. Itt lepkegyûjteményét 60 ezer darabra gyarapította, valamint mezõgazdasági rovartannal foglalkozott. 1200 darabos õsnövénytani gyûjteményt állított össze, amely tevékenysége az ipolytarnóci leletek feltárásához kapcsolódik.

1968-tól 1974. március 16-án bekövetkezett haláláig nyugdíjásként tevénykenykedett.

Kapcsolataink

Iskolánk széles körű élő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik külföldi iskolákkal, civil szervezetekkel, gazdaságokkal.

E kapcsolatok szélesítik a diákjaink lehetőségeit; sport, kulturális, szakmai és turisztikai eseményeken vehetnek részt, bekapcsolódhatnak közös projektek megvalósításába.

Straubingi Ifjúsági Kör- Németország (Bajorország)

A Straubingi Ifjúsági Kör a Bajor Ifjusági Kör (KJR) alapszervezete. Straubing város dél-Bajorországban található- Passautól 110 km-re. Straubing a bajorországi Bógen Járás központja, 12000 lakosú város.

1993-ra datálható a kapcsolat létrejötte. Azóta az iskolánk és Straubing város fiataljai évenként változó helyszíneken találkoznak. Az egyik nyáron intézményünk a fogadó fél, a következő nyáron pedig diákjaink tesznek látogatást bajor földön. Az egy hetes találkozók alkalmával kulturális és turisztikai programok zajlanak. A találkozók célja egymás kultúrájának, néphagyományának, természeti értékeinek megismerése, a multi-kulturalitás, a másság elfogadása.

E kapcsolat révén iskolánk bajor gazdaságokkal ( családi agrár-vállalkozásokkal ) is kapcsolatba került. Így évente 6 tanulónk bajor gazdáknál tölthet nyári szakmai gyakorlatot, és tehet szert olyan ismeretekre, melyeket a leendő szakmájában jól tud kamatoztatni.

Persteinem Nad Bisztricei Mg-i Szakközépiskola – Csehország (SOUZ-Bisztrice)

Sahy-Ipolysági Mg-i Szakképző Iskola -Szlovákia (SOUP-Sahy)

Intézményünk és a fenti két iskola kapcsolata még a rendszerváltás előtti időkre datálható, amikor is az intézmények egyező képzési szerkezeténél fogva csere szakmai gyakorlatok zajlottak Bisztricén, Sahyban és Szécsényben.

1990-ben újra szervezett kapcsolatnak eredménye, hogy minden évben mindhárom helyszínen találkoznak fiataljaink a Nemzetközi Agrár Diáktalálkozó keretében. A találkozók már hagyományos programokkal rendelkeznek, mint például: mezőgazdasággal kapcsolatos szakmai versenyek, sportversenyek, kulturális bemutatók és a térség nevezetességeinek megtekintése.

Az iskola fennállásának 50. évfordulója

/részlet az iskola jubileumi évkönyvébõl/

“Fél évszázad – 50 év – önmagában is hosszú idõ, majd két emberöltõt ölel fel. Különösen hosszú idõt jelent egy oktatási intézmény történetében, fõleg ha két évszámmal hitelesítjük: 1946-1996. A két évszám közötti évtizedek felgyorsult történelmi eseményekrõl, átalakulásokról, feljõdésrõl és megtorpanásokról vallanak.

A jubileum tiszteletére kiadott emlékkönyv az intézmény történetének feldolgozásával forrásértékû dokumentuma lehet Szécsény oktatástörténetének.

Az induló tanévben három tucatnyi növendék képzése folyt mindössze, az ötven év alatt ez a többszörösére emelkedett. A középiskola az alapítása óta (egykét évfolyamot kivéve) folyamatosan mûdödött, képzett mezõgazdászok százai tanultak falai között. A megye hasoló próbálkozásai – Kisterenye, Rétság és Szirák – életképtelennek bizonyultak.

Létezésével Szécsény szellemi energiáját és a mezõgazdasági szakoktatást elméleti és gyakorlati téren is gazdagította. Így a Mezõgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet elválaszthatatlan része és értéke városunknak, Szécsénynek.

A jubileumi ünnepségsorozat fényét emeli, hogy sor kerül az ünnepélyes névadóra is.

A Forgách-kastély egykori tulajdonosának, báró kisfaludi és lubellei Lipthay Béla nevét vette fel iskolánk, akinek természettudósi tevékenysége kapcsoható az intézményünkben folyó oktatáshoz is.

Így 1996. szeptember 1-tõl Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola néven mûködhetünk tovább.”

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.