Bemutatkozás

AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS SZAKMAI BEMUTATÁSA

Szervezeti és képzési múlt

A Nógrád megyei szécsényi székhelyű Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1946-tól képez szakembereket iskolarendszerben a térség gazdasági és társadalmi igényeinek megfelelően. Jelenleg a megye egyedüli mezőgazdasági szakképző iskolája, fenntartó 2013.08.01-től a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az intézmény minden időszakban kereste azokat a képzési szinteket, amelyek által a végzettek elhelyezkedése, szakmai boldogulása realizálódik.

FONTOS JELLEMZŐINK:

• A megyében egyedüli agrár- és élelmiszeripari képzést folytató
intézmény vagyunk.
• Fenntartónk az Agrárminisztérium.
• Duális képzés.
• Külföldi szakmai és kulturális kapcsolatok.
• Megújuló energiák használata, biomassza, napelemek.
• 86 hektáros tangazdaság (170 focipálya mérete!!)
• Állattartó telep.
• Autósiskola, tanműhely, géppark.
• Tankonyha, tanpékség, tancukrászat

 


 

Iskolánk “ökoiskola” minősítéssel rendelkezik!

Erről bővebben ide kattintva olvashatsz:

Mi is az az ökoiskola? | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (gov.hu)
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

 

Filkor Lajos Igazgató Úr Dr. Nagy István Agrárminiszterrel


A képzések szakterületeihez illeszkedő egyéb szakmai tevékenységek

 

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó szakképző iskola. Az összterületünk nagyobb része szántó, ahol főleg ipari növényeket termesztünk, elsősorban értékesítésre. Fő növényünk a héj nélküli olajtökmag, amit exportálunk, hiszen gyógyszeripari alapanyag. Ezenkívül napraforgó, valamint őszi káposzta repce. A mai reformélelmiszer és gyógyszeripar alapanyagairól van szó, hiszen ezek a növények nagyrészt telítetlen zsírsavakat tartalmaznak.

A terület kisebb része kaszáló és legelő, amiről a betakarított takarmányt az állatállományunk nevelésére takarmányozására, rosszabb minőség esetén a tanműhelyünk fűtésére használunk az energetikai biomassza hasznosítási projektünkön belül. Van brikettáló gépünk, faapríték készítőnk és biomassza kazánokkal is rendelkezünk.

Állatállományunkat folyamatosan fejlesztjük, célunk az, hogy a jelenlegi támogatási rendszert maximálisan ki tudjuk használni. 15 tehén, plusz a szaporulata, egy Charolais tenyészbika, valamint közel 70 anyajuh szaporulatával a jelenlegi állomány. Ezenkívül más állataink is vannak, amit a szakmai és vizsgakövetelmény előír. Lovak, sertések, baromfi és nyúl kisebb volumenben.

Felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységek:
     • Komplex vizsgák szervezése, lebonyolítása
     • Képzési programok elkészítése, előminősítése, engedélyeztetése
     • Minőségbiztosítási keretrendszer működtetése


KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

 

A “MINDEN EMBERBEN VAN ÉRTÉK” alapgondolatából vezethető le az intézmény létezésének célja. Miszerint: az intézmény közösségének légköre, jellege, lehetőségei biztosítják tanulóinkban az értékek feltárhatóságát, kibontakoztathatóságát, a konstruktív életvezetés képességének kialakíthatóságát, az egyén, a közösség és a társadalom számára. 

A kistérség, a megye és a tágabb térség részeként a vidéki környezetünk igényét kifejező különböző képzéseket folytató oktatási intézményként a különböző tagozatok és képzési szintek közötti átjárhatósággal nappali tagozaton 14-22 éves korig lehetőséget nyújtunk középiskolai tanulmányokra, középfokú és akkreditált felsőfokú szakmai képzésre, továbbá felnőttek részére iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzést biztosítunk.

Azon munkálkodunk, hogy a hozzánk jelentkező diákok felismerjék a munkavégzés fontosságát, elsajátítsák a mezőgazdasági munka különböző fázisait. Intézményünk tanít, gazdálkodik, miközben munkára nevel. Ahogy az Igazgató Úr gondolatait idézzük, munkára nevelni csak munkavégzés közben lehet. Diákjaink aktívan bekapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységek különböző folyamatába. A szakoktatók vezetésével részt vesznek az éppen aktuális munkákban, legyen az akár állattartással vagy földműveléssel kapcsolatos.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok megszűnése a gyakorlati képzés területén új helyzetet teremtett az iskola számára. Előbb 72 hektáron, majd a kibővített 86 hektárnyi területen kezdtek el gazdálkodni.

Célunk, hogy minél többféle növénykultúrát, állatfajt megismerjenek a diákok. A növénytermesztésben aktívan bekapcsolódnak a különböző technológiai eljárásokba. Részt vesznek a talajelőkészítésben, vetésben, növényvédelemben, betakarításban, a talaj tápanyag utánpótlásában, a termények raktározásában, így megismerik a termelési folyamat egész vertikumát. Így sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket, amit később önálló gazdálkodóként hasznosítani tudnak. Több diákunk a tanulmányaik befejezését követően megmarad a szakmájában.

Azon túl, hogy a fiatalok testközelből megismerjék a termelést, abból aktívan kivegyék a részüket, az iskola számára az is fontos, hogy a bevétel magasabb legyen az önköltségnél, hiszen saját jövedelméből tud fejleszteni, új gépeket vásárolni, de jut az iskola épületének a fejlesztésére is.

A 9. évfolyamon minden tanuló az iskolában végzi a kötelezően előírt szakmai gyakorlatot. Az évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt követően a duális képzés keretében szerződést kötnek a gazdákkal, vagy az iskolával. Az intézménnyel 70 diáknak van szerződése. Szorgalmi időszakban és a nyári szünetben a szakmai gyakorlatukat a gazdáknál, az iskola gazdaságában végzik. A tanulók a munkájukért fizetést kapnak.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.