Tiborc egyesület

Az egyesület célja:

 A tanulóifjúság lehetőségeinek szélesítése az európai polgári fejlődésben kiérlelt értékrend, a tudományos-technikai haladásban, a hazai kulturális, pedagógiai hagyományokban megjelenő értékek alapján.

 Tevékenysége:

 Az iskolához kötődő pozitív hagyományok ápolása és újak kialakításának elősegítése. Kulturális, tudományos, szakmai, sport és szabadidős programok szervezése, támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése. Az európai normák és civil szerveződések megismerésének, gyakorlásának biztosítása a tanulóifjúság és az egyesületi tagok által.

 Közhasznú tevékenységek:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Kulturális tevékenység

Kulturális örökség megóvása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Ez történt a Tiborc Egyesület 10 éve alatt…

Egyesületünket a Tiborc Egyesület a Diákokkal a Diákokért (röviden: TEDD Egyesület) a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény) hozta létre egy magánszemély – Szentpéteri Béláné Mária néni – által adományozott alaptőkével 1999. március 9-én.

Egyesületünk cégbíróság által bejegyzett civil szervezet, amely 2009 februárjától már közhasznúként tevékenykedik.

Az egyesület alapszabálya értelmében a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjainak támogatására hivatott, a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése és az iskola diáksága által szervezett programok támogatása a legfőbb feladata.

Tagjaink és tisztségviselőink az egyesület működésével kapcsolatos tevékenységüket önszorgalomból és meggyőződéssel végzik a közös célok érdekében.

Az alapítás 10. évfordulója alkalmából tiszteletbeli tagjainknak emléklapot adományozunk: elsősorban Szentpéteri Klárának (alapítónk, Mária néni lányának, aki jelentős adományával járult hozzá az egyesület megalapításához), valamint az iskolánkból időközben eltávozott pedagógusainknak, akik az egyesület életében tevékenyen részt vettek.

Tanulóink nagy százaléka családi, anyagi vagy egyéb más okok miatt hátrányos helyzetű. Legtöbbjük számára nyári üdülésre, kikapcsolódásra, táborozásra csak az egyesületen keresztül nyílik lehetőség.

A törzstőke éves kamatából esélyegyenlőségi szakosztályunk minden tanév végén pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. Számos tanuló kapott már így kisebb-nagyobb anyagi segítséget tanulmányai folytatásához.

Az évek során sok lipthays rendezvényt támogattunk és szerveztünk, többek között: a ballagást, szalagavatót, karácsonyi ünnepélyt, farsangi bált, palántaavatót, európai uniós napot, magyar kultúra napját, a Nemzetközi Agrár Diáktalálkozót, jótékonysági bált, disznótort.

Tanulóink tanulmányi versenyre történő nevezési díjait is finanszíroztuk.

Nemzetközi kapcsolataink széleskörűek, sport, kulturális és szakmai csereutakat valósítunk meg a csehországi bystřicei, a szlovákiai ipolysági hasonló képzési szerkezetű szakintézményekkel. A straubingi Ifjúsági Körrel aktív kapcsolatban állunk, segítjük diákjaink kétévenkénti németországi kirándulását.

Közhasznú szervezetünk jogosult a SZJA 1 %-ának felhasználására, az elmúlt évek során több mint 1,5 millió forintot kaptunk támogatóinktól. Továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat, amelyet kiemelt feladatunkra a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók támogatására fordítunk.

                                                                                                  Faludi László,

                                                                              a Tiborc Egyesület elnöke

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.